Privacybeleid Optiek Herpol

1. Bevoegde entiteit

De bevoegde instantie voor de verwerking van persoonsgegevens is:
Optiek Herpol
Markt 59-1
9800 Deinze
BTW BE0583 940 691

2. Doeleinden van gegevensverwerking, rechtsgronden en legitieme belangen, evenals categorieën van ontvangers

a) Gegevensverwerking bij het sluiten van het contract
Wij verzamelen, bewaren en verwerken persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en voor zover dit nodig en vereist is voor het nakomen van de serviceverplichtingen die contractueel tussen ons en de gebruiker zijn aangegaan of voor de levering van de bestelde producten. Deze gegevens omvatten:

voornaam Achternaam
factuur- en afleveradres
e-mailadres
gegevens met betrekking tot facturen en betalingen
de geboortedatum
het telefoonnummer (optie).
Als u contactlenzen of brillen op sterkte bij ons koopt, verzamelen en bewaren wij ook uw correctiewaarden, sterkte en pupilafstand.

Ons legitieme belang bestaat uit de noodzaak om uw geboortedatum te vermelden op elk document met betrekking tot sociale zekerheid. Als u uw telefoonnummer hebt verstrekt, zullen we dit, indien van toepassing, gebruiken om contact met u op te nemen en om u te helpen bij het bestelproces en de contractuitvoering.

Wij bewaren uw gegevens zolang u een actieve zakelijke relatie met ons heeft. Aan het einde van deze handelsrelatie bewaren wij de informatie met betrekking tot de contractuele relatie voorgeschreven door het handelsrecht en het fiscaal recht voor de wettelijk vastgelegde periodes van zes of tien jaar.

b) Bezoek aan onze website / Applicatie

Bij het bezoeken van onze website stuurt de browser die op uw terminal wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website, die tijdelijk wordt opgeslagen in een zogenaamd serverlog (logbestand). Daarbij worden de onderstaande gegevens zonder uw tussenkomst ingevoerd en bewaard totdat ze automatisch worden verwijderd:

het IP-adres van het aanvragende apparaat, compatibel met internet;
de datum en tijd van het bezoek aan de site;
de naam en URL van de bekeken pagina’s;
de website/applicatie van waaruit de toegang heeft plaatsgevonden (referrer-URL);
de browser die u gebruikt en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw met internet compatibele computer en de naam van uw toegangsprovider.


zorgen voor een vlotte verbinding;
zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website;
systeembeveiliging en stabiliteitsbeoordeling, evenals andere administratieve doeleinden.
De gegevens worden 90 dagen bewaard en daarna automatisch verwijderd. Daarnaast gebruiken we voor onze website zogenaamde cookies, tracking tools en targeting procedures.

Als u in uw browser of in het besturingssysteem of in andere instellingen van uw terminal uw toestemming hebt gegeven voor zogenaamde geolocatie, gebruiken we deze functie om u diensten te kunnen tonen met betrekking tot uw positionering huidig, bijvoorbeeld onze dichtstbijzijnde winkel . Uw locatiegegevens die op deze manier worden verwerkt, zijn alleen voor deze functie. Als u het gebruik beëindigt, worden de gegevens gewist.

Uw persoonsgegevens worden door Optiek Herpol verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@optiekherpol.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.optiekherpol.be.